Yüksekokul Yönetim Kurulu

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Tolga GÜL

Müdür V.

 

ÜYELER

Öğr.Gör. Mehmet Emin ERGÜN

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.  Meydan PALALI

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. İnayet Hakkı ÇİZMECİ

Üye

Öğr.Gör. Derya YAVUZ

Üye

Öğr.Gör.Dr. Necdet SEZAL

Üye

 

RAPORTÖR

Şafak TEPEHAN

Yüksekokul Sekreter V.

 
Eski Site