Akademik Kadro

Öğr. Gör. Dr. Meydan PALALI

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Yapıların Onarımı

 • 6540
 • meydan.palali@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Zeynep Merve ÇİFTÇİ KAYNAROĞLU

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Öğr. Gör.

Çalışma Alanları : İçmimarlk, Meslek etiği ve içmimarlar için etik ilkeler

 • 6530
 • merve.ciftci@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Yaşar FİDANCI

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : Jeodezi, Yapay sinir ağları

 • 0(242) 510 60 60 /
 • yasar.fidanci@alanya.edu.tr
Öğr.Gör.Nazmiye Gizem ARI

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Öğr. Gör.

Çalışma Alanları : Mimarlık, Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Mühendislik ve Teknoloji

 • 6568
 • gizem.ari@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Dr. Yunus KONBUL

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : Tapu ve Kadastro, İmar, Arazi Yönetimi, Kentsel Dönüşüm

 • 0(242) 510 60 60 / 6537
 • yunus.konbul@alanya.edu.tr
Öğr.Gör.Ayşe KAPTAN

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : İnsan davranışları ve kentsel mekân ilişkisi, Kentsel mekanda kullanıcı algısı, Kamusal Alan, Kentsel Tasarım, Kentsel mekan ve çocuk

 • 0(242) 510 60 60 / 6542
 • ayse.kaptan@alanya.edu.tr
Hilal KIVANÇ

Akseki MYO / Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Öğretim Görevlisi

 • 6536
 • hilal.kıvanc@alanya.edu.tr