Hedeflerimiz

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek.

Yörelerindeki sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi hizmetlerinde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak.​

  • İnsani değerlere duyarlı, insanı önemli gören, toplumla barışık, geleceğe umutla bakan,
  • Sektörce tanınan, kendini ifade eden, donanımlı, bilgiye ulaşabilen ve kullanan,
  • Çağdaş teknolojilerin önemini kavrayan ve en üst seviyede kullanan,
  • Meslek etiğinin ve mesleğinin gereklerini uygulayan, ilgili mevzuatı takip eden,
  • Sorumluluk sahibi, disiplinli, planlı ve sistemli çalışma alışkanlıklarını kazanmış,
  • Tasarlayan, proje üreten, etken olarak üretim içerisinde yer alan,
  • Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanan,
  • Yetkin, girişimci, yenilikçi, liderlik ruhuna sahip, düşünen, yorumlayan, inisiyatif kullanan, düşünen, yorumlayan, insiyatif kullanarak karar verebilen teknik ara eleman yetiştirmek.