Öğrenci İşleri

FR.098 AKTS Dilekçe Formu

FR.100 Öğrenci Alımı İçin Ayrıntılı Gerekçe

FR.101 Başka Üniversitelerden Eş Değer Ders Alma Talep Formu

FR.102 BİL101 Bilişim Teknolojileri Sınavı Başvuru Formu

FR.103 Bölüm-Program Açılma Gerekçesi (Ana Gerekçe)

FR.105 Çakışan Dersler İçin Talep Formu

FR.106 Ders Eşleştirmesi Talep Formu

FR.107 Ders İptali Talep Formu

FR.108 Ders Kayıt Formu

FR.109 Disiplin Cezası Almadığına Dair Dilekçe Formu

FR.110 Doluluk Oranı %90'ın Altında Olması Durumunda Ayrıntılı Gerekçe

FR.111 Doluluk Oranı %90'ın Altında Olmasına Rağmen Açılma Gerekçesi

FR.112 Diploma ve Yandal Sertifikası İkinci Nüsha Talep Formu

FR.113 Ek Sınavlara Başvuru Formu

FR.114 Gecikmeli Öğrenim Ücreti Yatıran Öğrenci Formu

FR.117 Kayıt Dondurma Talep Formu

FR.118 Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.119 Kurum Dışı Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu

FR.120 Mazeret Sınavına Girebilme Talep Formu

FR.121 Mazeretli Ders Kaydı Talep Formu

FR.124 İlişik Kesme İşlemleri Onay Birimleri Kullanıcı Formu

FR.125 Muafiyet Talep Formu

FR.126 Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Başvuru Formu

FR.127 Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Talep Formu

FR.129 Öğrenim ve Katkı Payı Ücretinde Fazla Yatırılan Tutarın İade Talep Formu

FR.130 Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Talep Formu

FR.132 Sınav Notuna İtiraz Talep Formu

FR.141 Tek Ders Sınavına Giriş Talep Formu

FR.142 Üç Ders Sınavı Talep Formu

FR.143 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.144 Yatay Geçiş Başvuru Talep ve Taahhüt Belgesi