Değerlerimiz

 • Akademik özgürlük,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışı,
 • Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
 • Bulunduğu bölgeye ve paydaşlara hizmet,
 • İyi ve katılımcı yönetişim,
 • Tüm insani değerlere saygılı,
 • Tüm insanlara eşit yaklaşım,
 • Değişime ve yeniliğe açık,
 • Çevre duyarlılığına sahip,
 • Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • Eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,
 • Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
 • Hakkaniyete ve liyakate önem veren,
 • Estetik kazanımlara önem vermek
 • Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık,