Tapu ve Kadastro Programı

Tapu ve Kadastro Programımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Programımızın amacı, harita, tapu ve kadastro alanında kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, günün ihtiyaçlarına uygun, bilgili ve yetenekli teknik personelleri yetiştirmektir.

Ülkemizde tapu ve kadastro programları, benzer bir müfredata sahip olan harita ve kadastro programlarından daha yoğun hukukî derslere sahip olan ön lisans programlarıdır. Üniversitemizde de buna paralel olarak ölçme-haritacılık teknik derslerinin yanında, genel olarak tapu-kadastro, imar ve şehircilik hukuku ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz “tekniker” unvanlıyla mezun olurlar.

Tapu ve kadastro programı mezunlarının kamu ve özel sektörde geniş istihdam olanakları vardır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları ile il ve ilçe belediyelerinin imar ve fen işleri birimleri gibi kamu kurumlarının yanında, özel sektörde harita, planlama ve inşaat şirketlerinde istihdam edilebilmektedirler.

Mezunlarımız ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, üniversitelerin harita mühendisliği bölümlerine ve YÖK tarafından onaylanan ilgili diğer lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları)