Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI TANITIM

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, 2020 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Bu programın amacı, iki yıllık ön lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Maddesi ile 5. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayabilen, yangın söndürme ile yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunabilen, yangın dışındaki afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, alanında yetkin teknik eleman yetiştirmektir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanını kazanmaktadır.

 

Programın öğrenme kazanımları

 

 1. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme
 2. Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç, gereç ve malzemelerin özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabilme, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilme ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapabilme
 3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme ve temel bakımlarını yapabilme,
 4. Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilme,
 5. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yeni iletişim teknolojilerinden haberdar olabilme,
 6. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme,
 7. Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenebilme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrayabilme,
 8. İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir,
 9. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme,
 10. İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme.

 

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olanlar;

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunlarının pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Bu çalışma alanlarının ekserisini devlet kurumları oluştururken, mezunlar özel sektörde de faaliyet gösterebilmektedir. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunlarının çalışabileceği muhtemel iş alanları şunlardır.


 1. Belediyelere bağlı olan çeşitli itfaiye teşkilatları
 2. Acil Durum Müdürlükleri
 3. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri
 4. Havaalanları, havalimanları
 5. Yangın koruma malzemeleri üreten veya satışını yapan işletmeler veya mağazalar
 6. Limanlar
 7. Çeşitli büyük devlet kurumları
 8. Büyük otellerBu programdan mezun olanlar; DGS (Dikey Geçis Sınavı) ile üniversitelerin “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” ve “Sosyal Hizmet” lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı & Koordinatör: Öğr.Gör. Recep BALTACI

Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları)