Yüksekokul Yönetim Kurulu

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL

Müdür

ÜYELER

Öğr.Gör. Özgür SUNA

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Mutlu TERZİOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER

Üye

 

RAPORTÖR

Şafak TEPEHAN

Yüksekokul Sekreter