Yüksekokul Kurulu

 

Yüksekokul Kurulu

Başkan  
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL Müdür
 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Özgür SUNA Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. M. Fatih KAFTANCI Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gaye İpek SAÇLI DOĞRU Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin Caner SAĞIROĞLU Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Meydan PALALI Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet YOLCU Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Recep BALTACI Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL Ormancılık Bölüm Başkanı
 
Raportör  
Şafak TEPEHAN Yüksekokul Sekreteri