Müdür Yardımcıları

MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör. İnayet Hakkı ÇİZMECİ
inayet.cizmeci@alanya.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör. Meydan PALALI
meydan.palali@alanya.edu.tr
Eski Site