Yüksekokul Kurulu

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Müdür V.

 

ÜYELER

Öğr.Gör. İnayet Hakkı ÇİZMECİ

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.  Meydan PALALI

Müdür Yardımcısı

RAPORTÖR

Şafak TEPEHAN

Yüksekokul Sekreter V.

Eski Site