}

Akademik Personel

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Öğr.Gör. Dr. İnayet Hakkı ÇİZMECİ

Akseki MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Çalışma Alanları : Meta-sezgisel algoritmalar, optimizasyon, uzman sistemler, yapay sinir ağları

 • 0(242) 510 60 60 / 6531
 • inayet.cizmeci@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. İbrahim AKDENİZLİ

Akseki MYO

Bilgisayar Teknolojileri

 • 0(242) 510 60 60 / 6620
 • akdenizli@alanya.edu.tr
Öğr.Gör.Fatih KAFTANCI

Akseki MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Çalışma Alanları : Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Makine Görüsü, Görüntü İşleme

 • 0(242) 510 60 60 / 6560
 • fatih.kaftanci@alanya.edu.tr
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK
Öğr.Gör. Gaye İpek SAÇLI

Akseki MYO

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Çalışma Alanları : Örgütsel bağlılık ve tükenmişlik, Liderlik

 • 0(242) 510 60 60 / 6535
 • gayeipeksacli@gmail.com
Öğr. Gör. Betül BÖLÜKBAŞI

Akseki MYO

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

 • 0(242) 510 60 60 /
 • betul.bolukbasi@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet NAS

Akseki MYO

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

 • 0(242) 510 60 60 / 6540
 • mehmet.nas@alanya.edu.tr
ELEKTRİK VE ENERJİ
Öğr.Gör. Hüseyin Caner SAĞIROĞLU

Akseki MYO

Elektrik ve Enerji / Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları : BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNİN TANE KAYIPLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÖLÇME DÜZENİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • 0(242) 510 60 60 / 6541
 • hüseyin.sagiroglu@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Derya YAVUZ

Akseki MYO

Elektronik ve Otomasyon /Bölüm Bşk

Çalışma Alanları : Biyosinyal işleme/Miyokard iskemi tanısı ve şüphesi olan hastalarda sempatovagal denge değişiminin analizi

 • 0(242) 510 60 60 / 6545
 • derya.yavuz@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Leyla AKBULUT

Akseki MYO

Elektrik ve Enerji

 • 0(242) 510 60 60 / 6570
 • leyla.akbulut@alanya.edu.tr
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
Öğr. Gör. Dr. Meydan PALALI

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Yapıların Onarımı

 • 6540
 • meydan.palali@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Zeynep Merve ÇİFTÇİ KAYNAROĞLU

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Öğr. Gör.

Çalışma Alanları : İçmimarlk, Meslek etiği ve içmimarlar için etik ilkeler

 • 6530
 • merve.ciftci@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Yaşar FİDANCI

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : Jeodezi, Yapay sinir ağları

 • 0(242) 510 60 60 /
 • yasar.fidanci@alanya.edu.tr
Öğr.Gör.Nazmiye Gizem ARI

Mimarlık ve Şehir Planlama/Mimari Restorasyon

Öğr. Gör.

Çalışma Alanları : Mimarlık, Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Mühendislik ve Teknoloji

 • 6568
 • gizem.ari@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Dr. Yunus KONBUL

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : Tapu ve Kadastro, İmar, Arazi Yönetimi, Kentsel Dönüşüm

 • 0(242) 510 60 60 / 6537
 • yunus.konbul@alanya.edu.tr
Öğr.Gör.Ayşe KAPTAN

Akseki MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Çalışma Alanları : İnsan davranışları ve kentsel mekân ilişkisi, Kentsel mekanda kullanıcı algısı, Kamusal Alan, Kentsel Tasarım, Kentsel mekan ve çocuk

 • 0(242) 510 60 60 / 6542
 • ayse.kaptan@alanya.edu.tr
Hilal KIVANÇ

Akseki MYO / Mimarlık ve Şehir Planlama/Tapu ve Kadastro

Öğretim Görevlisi

 • 6536
 • hilal.kıvanc@alanya.edu.tr
MUHASEBE VE VERGİ
Öğr.Gör. Günay ÇİMENOĞLU

Akseki MYO

Muhasebe ve Vergi

Çalışma Alanları : İktisat, genel işletme, mali tablolar analizi, vergi hukuku

 • 0(242) 510 60 60 / 6555
 • gunay.cimenoglu@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Ayşe Gül KOÇAK

Akseki MYO

Muhasebe ve Vergi

 • 0(242) 510 60 60 / 6534
 • ayse.sahin@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet YOLCU

Akseki MYO

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı

Çalışma Alanları : İşletme, Muhasebe, Maliyet Muhasebesi

 • 0(242) 510 60 60 / 6546
 • mehmet.yolcu@alanya.edu.tr
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
Öğr. Gör. Recep BALTACI

Akseki MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Çalışma Alanları : Arama Kurtarma, Yangın Eğitici Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi, Sualtı Kurtarma

 • 0(242) 510 60 60 / 6551
 • recep.baltaci@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Ali DİLMEN

Akseki MYO

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Çalışma Alanları : Sivil Savunma, Kariyer planlama, Duygusal zeka

 • 0(242) 510 60 60 / 6567
 • ali.dilmen@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. İsmail Abdullah VURAL

Akseki MYO

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Çalışma Alanları : Sivil Savunma ve Arama Kurtarma, Spor, Su Altı Dalış, Afet Bilinci

 • 0(242) 510 60 60 / 6543
 • ismail.vural@alanya.edu.tr
ORMANCILIK
Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL

Akseki MYO

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Çalışma Alanları : Orman Botaniği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 • 0(242) 510 60 60 / 6570
 • emrah.yuksel@alanya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ERGÜN

Akseki MYO

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Çalışma Alanları : Kompozit Malzemeler, Lif ve Kağıt Teknolojisi

 • 0(242) 510 60 60 / 6562
 • mehmet.ergun@alanya.edu.tr
Öğr.Gör. Dr. Güliz TÜRKMENOĞLU

Akseki MYO

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü / Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları : Botanik, Etnobotanik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Kesme ve Kuru Çiçek

 • 0(242) 510 60 60 / 6563
 • guliz.turkmenoglu@alanya.edu.tr
Öğr. Gör. Özgür SUNA

Akseki MYO

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Çalışma Alanları : Biyokompozit, Odun Dışı Orman Ürünleri, Odun Fiziği ve Mekaniği, Mobilya

 • 0(242) 510 60 60 / 6566
 • ozgur.suna@alanya.edu.tr